Тарифа

 

Тарифа за определяне на единичния размер на месечната вноска за оползотворяване по видовете използван опаковъчен материал, плащана на „Реко Пак” АД.

 
 

където

 

P
Q
V
M

-
-
-
-
лицензионно възнаграждение;
количество опаковки;
тарифа на материала;
вид на материала; 
 

 

 

 

Вид на опаковъчния материал (М)

Кодове*

Размер на таксите за опаковки за 2008 г.

Размер на таксите за опаковки за 2009 г.

Размер на таксите за опаковки за 2010 г.

Размер на таксите за опаковки за 2011 г.

Размер на тарифата за различните опаковъчни материали определена от "РЕКО ПАК" АД

 

 

(лв./кг)

(лв./кг)

(лв./кг)

(лв./кг)

(лв./кг)

Пластмаса (М2)

01 - 19

1,75

1,93

2,12

2,33

0,25

Хартия,картон и велпапе (М3)

20 - 39

0,50

0,55

0,61

0,67

0,16

Метали (М4)

40

0,10

0,11

0,12

0,13

0,05

Алуминий (М5)

41

0,45

0,50

0,54

0,60

0,20

Стъкло (М1)

70 - 79

0,15

0,17

0,18

0,20

0,07

Композитни материали(М6)

80 - 99

1,30

1,43

1,57

1,73

0,30

дърво

50 - 59

0,30

0,33

0,36

0,40

0,10

Текстил,керамика, порцелан, седефи други, неупоменати по-горе

60 - 69

0,60

0,66

0,73

0,80

0,36

Всички посочени цени не включват ДДС.

* Кодовете са съгласно приложение № 2 към Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

 

  Калкулатор:  
 
Oпаковъчен материал:  
   
Килограми: кг.
   
   
Цена с ДДС: лв.