Полезни връзки

Допълнителна информация можете да откриете от страниците на следните организации:

• МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ГОРИТЕ:
http://www2.moew.government.bg/

• Делегация на Европейската комисия в България:
http://evropa.bg/bg/del/

• ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА:
http://www.eea.eu.int/

• ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА:
http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/about.html

• НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ:
http://www.nsi.bg/СЪБИТИЯ

12.01.2011г.
  • Решение №446/11.01.2011 г. на Върховен административен съд Виж пълния текст...
  • 29.06.2010г.
  • Годишен отчет 2009г - "Реко Пак" АД. Виж пълния текст...
  • 21.05.2010г.
  • Пресконференция на "Реко Пак" АД. Виж пълния текст...
  • 20.05.2010г.
  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! Уважаеми членове,"Реко Пак" АД обжалва пред Върховния административен съд Заповед №438/05.05.2010 г. Виж пълния текст...