Полезна информация

Знаци за маркировка

Според чл. 5 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, всички производители и вносители на опаковани стоки са длъжни да поставят маркировка на опаковките пускани на пазара.

Маркировки се поставят за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена. Съответният знак е:

 


PP

Материали

Съкращение

Число

Хартия

PAP

22

Велпапе

PAP

20

Картон

PAP

21

Бяло стъкло

GL

70

Зелено стъкло

GL

71

Кафяво стъкло

GL

72

Желязо

FE

40

Алуминий

ALU

41

Дърво

FOR

50

Полиетилентерефталат

PET

1

Полипропилен

PP

5

Полистирен

PS

6

Полиетилен (ниска плътност)

LDPE

4

Полиетилен (висока плътност)

HDPE

2

 
 

Вида на материала е обозначен с латински букви под трите стрелки. В таблицата вдясно са посочени съкращенията на материалите по видове. Числото, дадено в третата колона се изписва между трите стрелки на знака за маркировка.

 

 
 

Тази маркировка се поставя на опаковките, които са годни за разделно събиране. Знакът показва че опаковката е редно да се изхвърли само на определените за това места, в съответния контейнер.

 

  

 

   кликни за увеличена снимка

Система за разделно събиране на
отпадъците от опаковки

За изпълнение на задълженията си за изграждането и функционирането на ефективна и устойчива система по разделно събиране в Република България, както и постигане на целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки заложени в ЗУО, „Реко Пак” АД сключва договори с общини за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците от опаковки. За целта „Реко Пак” АД закупува и поставя на територията на съответната община комплекти контейнери в три основни цвята – жълт, зелен и син.

  кликни за увеличена снимка кликни за увеличена снимка кликни за увеличена снимка  

В жълтият се събират отпадъците от пластмаса, в зеленият се поставят отпадъците от стъкло, а синият е определен за отпадъци от хартия и картон.

 

 

 

Класификация на материалите

За да можете по-лесно да определите кой отпадък къде да поставите, на вашето внимание ние предлагаме малка класификация на материалите:

 

Хартиени и картонени опаковки (РАР):

 • Отпадъци от вълнообразен картон, като транспортни опаковки (каси, кашони) с укрепващи и уплътняващи елементи; други кутии и опаковки и съпътстващите ги включвания от вълнообразен картон; тави, капаци за комбинирани транспортни опаковки или палетизирани товари и др.;

 • Отпадъци от гладък картон (целулозен, от отпадъчна хартия – сив, от комбинирани влакнести материали, многослоен). Използвани са основно за производство на картонени опаковки за хранителни продукти (бонбони, цигари), предмети за бита, инструменти и също така за корици на книги, тетрадки и др. канцеларски материали;

 • Опаковъчна хартия за торби – за цимент, строителни материали, брашно, хранителни продукти и др., с остатъци от товара и влагоизолиращи пластове от полиетилен или друг полимерен материал;

 • Лят амбалаж – овоцелови табла за яйца и други по-рядко срещани опаковъчни изделия от този материал;

 • Опаковъчна хартия – за пакетиране и обвиване и др. без наличие на нехартиени включвания.

 • В системите за разделно събиране, обхващащи домакинствата и обществените и административни обекти, се предполага, че ще бъдат събирани и отпадъци от стари вестници, хартия за писане и печат (тетрадки, хартия за ксерокс/принтер), както и списания, книги, документация и др.

Пластмасови опаковки:

 • Отпадъци от полиетилен /РЕ/ - полиетилен висока плътност/ HDPE / - термосвиваемо фолио, фолио за оранжерии, за опаковане на палетизирани товари, пликове, торби и други;  - полиетилен ниска плътност /LDPE/   - каси за опаковани течности в бутилки, каси за други стоки – напр. хляб и др., кофички, туби, бутилки и др.

 • Отпадъци от полиетилен терефталат /РЕТ/ - бутилките за безалкохолни и др. напитки като минерална вода, бира, олио, битова химия и др.

 • Отпадъци от полипропилен /РР/ - фолио (заместител на целофана) – използван за опаковки предимно на хранителни продукти (бисквити, бонбони и др.); опаковки от дебело фолио, което се използва за направата и на бутилки, туби, бидони, каси, играчки, капачки, каси, чаши и др.

 • Отпадъци от полистирол /PS/ - кофички от кисело мляко с отделно алуминиево фолио, пластмасови чашки за еднократна употреба. Екструдиран полистирол - опаковки за уплътняване и предпазване на стоката. Екструдираният полистирол не е препоръчително да се събира в обозначените контейнери за разделно събиране на пластмаси.

 • Отпадъци от поливинилхлорид / PVC / - непрозрачен и различно оцветен материал за изработката на туби, бидони, маркучи, изкуствени кожи и др. предмети за бита. Поради неотдавна установената му канцерогенност се ограничи неговото използване при хранителните опаковки.

Стъклени опаковки (GL):

 • Отпадъци, съставени основно от стъкло – стъклени бутилки и буркани, използвани за опаковане на хранителни продукти и течности, както и за препарати от битовата химия и козметиката.