Събития

 

12.01.2011 г.

 

 

 

Решение №446/11.01.2011 г. на Върховен административен съд

    
Натисни за преглед на решението.
 

 
     

 

29.06.2010 г.

 

 

 

Годишен отчет 2009г на "Реко Пак" АД.

    

1 кликни за увеличение... 2кликни за увеличение...
3 кликни за увеличение...  

 
     

 

21.05.2010 г.

 

 

 

Пресконференция на "Реко Пак" АД.

    Реко Пак организира пресконференция ,която се състоя в пресклуба на БТА в гр.Пловдив на 20.05.2010 г.На нея бяха поканени и представители на Импакт Корпорейшън.
Темата ,която се дискутираше е:
Не влязла в сила Заповед № 438/05.05.2010 г. и последвало я Решение № 135/13.05.2010 г.
на Министъра на околната среда и водите.
Становището на потърпевшите е,че не е зачетено правото им да оспорят по съдебен ред констатациите в заповедта.
На организациите са нанесени непоправими щети както на бизнеса така и на репутацията.
Реко Пак ще използва всички законови средства за защита на правото си.
Публикации от пресконференцията може да намерите в следните сайтове:
-Дарик радио
- радио Пловдив
- вестник Новия глас
- вестник Марица
- регионални издания на – в.Труд и 24 часа
- новинарски сайт – Фото новини
- новинарски сайт – Пловдив медия и др.

кликни за увеличение...  

 
     

 

20.05.2010 г.

 

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

    Уважаеми членове,
„Реко Пак”АД обжалва пред Върховния административен съд Заповед №438/05.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Обжалването спира действието на Заповед №438/05.05.2010 г. Екипът на Реко Пак ,Ви информира,че продължава да извършва дейност като организация по оползотворяване на опаковки.
 

 
     

 

18.05.2010 г.

 

 

 

„Реко Пак” АД и „Импакт Корпорейшън” АД организират пресконференция относно – Решения №135/13.05.2010 г. и Решение 136/13.05.2010 г. за отнемане на Разрешителни за работа с отпадъци от опаковки от страна на МОСВ.
Събитието ще се състой на 20.05.2010 г. от 11: 00 часа в пресклуба на БТА на площад централен гр.Пловдив.
 

 
     

 

17.05.2010 г.

 

 

 

„Реко Пак”АД – сезира прокуратурата относно работата на Министерството на околната среда и водите.
„Реко Пак” АД – внесе в Софийска градска прокуратура сигнал за евентуални нередности при работата на Министерството на околната среда и водите . Сигналът е подаден от Изп.Директор Тони Муса с вх.№55-19/10 от 10.05.2010 г. Копия от съответния иск бяха внесени до Министър председателя на Република България и Министъра на околната среда и водите.
„Реко Пак” моли прокуратурата да осветли всички одитни доклади на останалите организации по оползотворяване и същите да бъдат проверени по съответния ред! Също така бяха внесени Възражение и Жалба до РИОСВ гр.Бургас, и копия до :Министър председателя на Република България,Министъра на околната среда и водите и Председателя на парламентарната комисия по околната среда и водите при народното събрание на Р България относно направена проверка от експерти на РИОСВ гр.Бургас.
 

 
     

 

05-15.07.2009 г.

 

 

 

ІV-ти Международен младежки фестивал на изкуствата "Музите" 2009 г.

кликни за увеличение...   кликни за увеличение...

Фирма „РЕКО ПАК” АД беше спонсор на ІV Международен младежки фестивал на изкуствата "Музите" 2009 г. Той се проведе в курортния град Созопол от 5.07.2009 г. до 15.07.2009 г. и целта беше с помощта на изкуството и в среда на млади талантливи личности да се изгради съзнание за социална отговорност за опазването на околната среда и природните ресурси.

     
кликни за увеличение...   кликни за увеличение...

Участници в него бяха средношколци от цяла България: НУИИ "Илия Петров", Националния дворец на културата, НУИИ "Филип Кутев", академии, школи, студия за изящни изкуства и със специалното участие на децата от гр. Созопол.

     
кликни за увеличение...   кликни за увеличение...

На две сесии с различни участници беше осъществен Проекта "ЕКОАРТ". Участниците носеха фланелки и шапки с логото на фирмата и транспарант. Беше проведена лекция с общообразователна цел: "Пътят на изхвърлената опаковка", "Животът на стъклото", "Производство и рециклиране на пластмаса и хартия", "Важността от разделното събиране", "Проекта 'От врата на врата' на фирма РЕКО ПАК АД” и др.

     
кликни за увеличение...   кликни за увеличение...

Фирмата предостави на участниците гумени ръкавици, жълти и зелени контейнери за разделно събиране тип "Бобър" 1.1 куб. метра, цветни торби (жълти за пластмасови, хартиени и метални опаковки и зелени за стъклени опаковки), и торби за арт елементи (това са дрехи, бижута, различни отпадъци от опаковки).

     
кликни за увеличение...   кликни за увеличение...

Всички участници се справиха със поставената им задача и бяха наградени за положения труд, а скулпторите бяха представени в художествената галерия на читалище "Отец Паисий", гр. Созопол.

     
кликни за увеличение...   кликни за увеличение...


кликни за увеличение...   кликни за увеличение...

 

 
     

 

25.06.2009 г.

 

 

 

ОТЧЕТ 2008

През 2008 г. „ РЕКО ПАК” АД изпълни своите задължения относно обхванато население. При пазарен дял ~ 1% отнесен към 5 500 500 души население в България. „РЕКО ПАК” АД обхвана 141 059 души със своите действия по разделното събиране на отпадъци от опаковки. Дейността се извършваше на територията на общ. Бургас в гр. Бургас – кв. „ Меден рудник” и Морската градина, Община Малко Търново и селата от Созополската община. За постигането на тези резултати съществена роля изигра рекламно-информационната стратегия на „РЕКО ПАК” АД. През 2008 г. над 28 000 лв. ( 28 488,12 лв. ) бяха вложени в рекламно информационни материали включващи листовки, рекламни публикации, сувенири, стикери за облепване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Подаръци за участниците в информационните шоу програми проведени в училищата пред ученици от 1 – 4 клас и подрастващи. Ангажиране на артисти за програмите и викторините – раздаване на лакомства на участниците в мероприятията. Бяха закупени чували, които раздавахме на домакинствата в кооперациите пред които имаше цветни контейнери на „РЕКО ПАК” АД, с цел разделното събиране да започне от дома. Освен локалната рекламна кампания „РЕКО ПАК” АД участва в Национална рекламна кампания под ръководството на МОСВ с дялово участие от 2 196 лв. В резултат на дейността на „РЕКО ПАК” АД на териториите на Общините са събрани:

Вид на отпадъка

Количество / тон.

Дървесина

  402,91

Хартия и картон

2 086,39

Пластмаса

   256,06

Стъкло

    502,3

Метал

     40,75


Тези количества отпадъци от опаковки са събрани чрез пунктове в гр. Бургас, контейнери и кофи в два цвята разположени в населените места в които имаме присъствие. Съгласно ЗУО целта е не само да бъдат разделно събрани отпадъците от опаковки, но и да бъдат оползотворени, така че индустрията да получи суровини за производството на по-евтина продукция, да се спестят енерго източници и се намали замърсяването на Околната среда. В този смисъл „РЕКО ПАК” АД през 2008 г. преизпълнява нормативите за оползотворяване.

Вид на отпадъка

 

Постигнато тон

Хартия

 

2086,36

Пластмаса

 

  256,07

Метал

 

    40,75

Дърво

 

   331,97

Стъкло

 

   406,52

Общо оползотворено – 3121,67 тона.

Накратко това е равносметката за 2008 год.

Изводи: Необходимо е многократно повече да се работи за осъзнаване важността на разделното събиране. Да се измислят нови стимули за превръщането на разделното събиране от понятие в реалност съпътстваща ежедневието на всеки гражданин всеки ден от годината.
 

 
     

 

30.05.2008 г.

 

 

 

„РЕКО ПАК” АД доказа изпълнението на целите си за разделно събиране на отпадъците от опаковки. На 30.05.2008 бе връчена заповед № РД-311/29.05.2008 г.,подписана от Министъра на околната среда ни водите Джевдет Чакъров с която се одобрява доклада и се признава изпълнението на целите на „РЕКО ПАК” АД за 2007 г. Членовете на „РЕКО ПАК” АД не следва да заплащат на ПУДООС продуктови такси за 2007 г.
 

 
     

 

10.05.2007 г.

 

 

 

Продължава реализирането на образователната програма на Реко Пак АД на тертиторията на община Бургас. Ежеседмично на населението и търговските обекти се раздават цветни торби, придружени с разяснителни брошури за правилното разделяне на отпадъците:
 

 

По централните улици на града бяха разположени на още 21 места цветни контейнери и кофи: 

 
     

 

27-28.02.2007 г.

 

 

 

На 27 и 28.02 2007г. бе проведен заключителният етап от стартиралата през 2006г. образователна кампания на “РЕКО ПАК” АД за популизиране на разделно събиране на отпадъци от опаковки. Кампанията завърши с раздаване на награди на децата, справили се най-добре с обявеният от “РЕКО ПАК” АД конкурс за най-добре попълнена и оцветена образователна книжка за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

На най-добре справилите се със поставената задачата бяха раздадени награди. За поощряване на останалите ученици, на всеки клас включен в образователната кампания, също имаше награди.

 

След разяснителните кампании проведени в училищата, представители на “РЕКО ПАК”, проведоха разяснителна кампания и сред населението на град Приморско, Китен и к-с меден Рудник – Бургас.

В рамките на разяснителната кампания по домовете , бяха раздавани цветни чували с разяснителна брошура, разясняваща начина на разделно събиране на отпадъците от опаковки.

Мнозинството от жителите на град Приморско, откликнаха на инициативата. Всички бяха добре запознати с принципа на разделно събиране на отпадъци от опаковки, което се дължи на факта, че в град Приморско има организирана от “РЕКО ПАК” система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
 

 
     

 

15.12.2006 г.

 

 

 

Представители на Организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки “РЕКО ПАК” посетиха учениците от първи и втори клас в Атия, Китен,Приморско и к-с Меден Рудник в гр. Бургас и им изнесоха разяснителна лекция на тема: “Как да събираме разделно отпадъците от опаковки”. На децата бяха раздадени книжки за оцветяване и комплект фулмастери в цветовете на контейнерите за разделно събиране. Книжките бяха специално изработени по поръчка на “РЕКО ПАК”. В тях се комбинира както разяснителна част, обясняваща какво е опаковка, от какъв материал е направена и как да се събира разделно. Така и забавна част, с която да се привлече и задържи вниманието на децата.


В двора на училищата бяха поставени три контейнера (жълт, зелен и син) за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които допълнително заинтригуваха учениците и допринесоха за тяхното запознаване с принципа на разделното събиране на отпадъците от опаковки.
 

 
     

 

14.08.2006 г.

 

 

 

Приморско е една от първите общини по българското черноморие, в която се въведе разделно събиране на отпадъци. С игри и викторини, малчуганите посетили Аквапарка в Приморско на 14 август 2006 година научиха как се сортират отпадъците.
Програмата се осъществява от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки РЕКО ПАК и е част от ангажиментите й към Министерството на околната среда и водите, поети с меморандума от м. май т.г..

В града вече са разположени на възловите места цветни контейнери за разделно събиране на отпадъците тип “Бобър” . Закупена е линията за сепариране, Започна изграждането и оборудването на площадка за тяхното сортиране.
 

 
     

 

02.06.2006 г.

 

 

 

Заповед РД 343/02.2006 г. на Министъра на околната среда и водите, можете да получите от офиса на Реко Пак АД, от РИОСВ или да свалите от тук.
 

 
     

 

12.05.2006 г.

 

 

 

На 12.05.2006 година между Министерството на околната среда и водите и Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки се подписа Меморандум за сътрудничество за постигане на националните цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки.

Меморандумът можете да видите тук.
 

 
     

 

11.05.2006 г.

 

 

 


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ “РЕКО ПАК” АД ПРЕЗ 2005 год.

І. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

“Реко Пак” АД е учредено през месец ноември 2004г.

Акционерното дружество е регистрирано като организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки с разрешение № 00п-06-00/17.01.2005г. на Министерството на околната среда и водите.

Основната цел на организацията е свързана с изграждането и функционирането на ефективна и устойчива система за разделно събиране на отпадъците в българските общини при спазване на действащото законодателство, както и постигане на целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки заложени в ЗУО.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чрез своята дейност дружеството има за цел да си сътрудничи както с фирмите вносители и производители, дължащи продуктова такса и пускащи на българския пазар опаковани стоки, така и с българските общини и Министерството на околната среда и водите.

   “Реко Пак” АД се поставя в услуга на фирмите за икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за достигане на целите им по оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки залегнали в българското законодателство.

  Чрез сключване на договор за членство в организацията дружеството е поело задълженията на фирмите за оползотворяване на отпадъците от опаковки съгласно нормативната уредба за тяхното управление.

Заплащането на лицензионно възнаграждение, се определя в зависимост от вида и количеството на пусканите на пазара опаковки. Предприятията –производители и вносители на опаковани стоки, възлагат на “Реко Пак” АД събирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки, за което по закон носят отговорност.

  Дружеството не разпределя печалба, като акумулираните средства се инвестират в изграждането на системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.

1. За изпълнение на целите по оползотворяване на съответните количества отпадъци от опаковки, организацията има сключени договори с фирми подизпълнители притежаващи разрешеня издадени по реда на глава пета, раздел І от ЗУО за извършване на дейност с отпадъци,.

За изпълнение на задължението за рециклиране, организацията има сключени договор с предприятия - крайни преработватели. По силата на тези договори рециклиращите предприятия приемат от фирмата подизпълнител от името на “Реко Пак” АД, разделно събраните отпадъци от опаковки и извършват тяхното последващо оползотворяване.

Разделно събиране на отпадци от опаковки в общините.

Броя окончателни договори по чл. 21, ал. 1, т. 1 НООО, сключени през периода 01.01.2005г. – 31.12.2005г. със следните общини на територията на РБългария:
- договор с община Луковит – общ брой на населението – 21 466 души;
- договор с община Червен Бряг – общ брой на населението – 36 185 души;
- договор с община Приморско – общ брой на населението – 4079 души;
- договор със Столична община за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на районите: Овча купел, Подуяне, Красна поляна, Илинден и Студентски – общ брой на населението за тези райони – 277 363 души.

ІІІ. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА

1. За изминалата 2005г. “Реко Пак” АД изпълни задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки на фирмите членуващи в организацията. 

Общото количество опаковки, пуснати на българския пазар от членовете на “Реко Пак” АД по видове материали е:
- пластмаси – 62.72 тона;
- хартия и картон – 256.09 тона;
- стъкло – 26.62 тона;
- метали – 97.32 тона;
- дърво – 118.99 тона;
- други ( в т.ч. композитни ) – 51.31 тона.

Съгласно §9 от ПЗР на ЗУО, през 2005г. следва да се оползотвори 25% от количествата опаковки, пуснати на пазара.
 

Изпълнение на целите от “Реко Пак” АД по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от ПЗР на ЗУО

 

Материали

Пуснати на пазара опаковки (тон/ г)

Многократно употребени опаковки (тон/ г)

Рециклирани опаковки (тон/ г)

Оползотворени опаковки
(тон/ г)

Рециклирани опаковки / пуснати на пазара опаковки (%)

 
 

Пластмаса (PE, PP, PET, PS, PVC)

69,72

-

13.06

 

18.7

 
 

Хартия и картони

256,09

-

142.15

 

55.5

 
 

Стъкло

26,62

-

 

 

 

 
 

Метали (алуминий и стомана)

97,32

-

 

 

 

 
 

Дърво

118.99

-

 

 

 

 
 

Други (в т.ч. композитни)

51.31

-

 

 

 

 
 

ОБЩО

620.05

          -

155.21

 

34.5

 

                                                                                                                                   

Данните в отчета за изпълнение на целите по Приложение 15 към чл. 35 от НООО съответстват на информацията от счетоводните регистри на дружеството, които са проверени и заверени от специализирано одиторско предприятие.

Съгласно този отчет организацията е предала за рециклиране 34.5 тона отпадъци от опаковки и е изпалнила задълженията си по §9 от ПЗР на ЗУО.

2. Разделно събиране на отпадъци от общините.

На 26.06.2005г. стартира пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на район Овча купел. Бяха разположени 12 комплекта контейнери.

Количествата разделно събрани отпадъци от опаковки от системата за разделно събиране от район Овча купел ( СО ) за 2005г., по видове митериали са следните:
- хартиени отпадъци от опаковки – 19 тона;
- стъклени отпадъци от опаковки – 2.4 тона;
- пластмасови отпадъци от опаковки – 6.2 тона.

Количествата разделно събрани отпадъци от системата , са предадени за рециклиране.

3. Проведени кампании за повишаване на общественото съзнание.

През 2005г. «Реко Пак» АД публикува и излъчи информационно-разяснителни материали в различни печатни и електронни медии, касаещи екологичното законодателство.

Въвеждането на разделното събиране в район Овча купел, СО беше придружено с разяснение на начините на ползване на контейнерите, бяха раздадени образователни брошури, рекламни материали, тениски и шапки.

За доброто настроение на живущите в района бе организиран и поздравителен концерт.

Организацията изготви образователни програми насочени към детските и учебните заведения, целящи популяризиране на дейностите по разделно събиране на отпадъците от опаковки.  

“Реко Пак” АД разпространи сред своите членове ръководство “Намали, ползвай многократно, рециклирай”, включващо основните изисквания в нормативната уредба в частта управление на опаковки и отпадъци от опаковки и описание на най-добри практики за предотвратяване и минимизиране на отпадъците от опаковки, както и за многократна употреба на опаковки.

През 2006-2007г. предвижданията на дружеството са за запазване на основния предмет на дейност и изпълнение на заложените в тази прогноза цели. Основните усилия ще бъдат насочени към стартиране на нови системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините, с които дружеството има сключени договори, разработване на цялостна рекламна стратегия. Целта е да бъде постигнато максимално разширяване на дейността в съответствие с фирмената стратегия и Програмата за управление на отпадъците.

Дейността на “Реко Пак” АД е част от пътя на страната ни към ЕС, за постигане на устойчиво развитие, водени от желанието за ефективно прилагане на принципите за опазване на околната среда.

 

 
     

 

Нов офис:

 

 

 

“Реко Пак” АД откри нов офис в град Пловдив, специализиран само за работа с членове на организацията на адрес ул. “Крайречна” 6, ет. 8, ап. 24.
Телефони за контакти: (032) 99 41 97, моб.: 0887 24 53 16, 0898 90 90 69
e-mail: office.recopak@mail.bg
 

 
     

 

30.03.2006 г.

 

 

 

 

До
Членовете на “Реко Пак” АД

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със заповед № РД - 130/10.03.2006 г. на Министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам, че “Реко Пак” АД обжалва заповедта пред Върховния административен съд в законния срок, защитавайки интересите на своите членове. За развоя на събитията ще бъдете своевременно уведомявани писмено.

С уважение: Иванка Недева

/Изп.директор/

 

 
     

 

15.08.2005 г.

 

 

 

След кратко представяне на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки и обществена дискусия относно целта на поставените предварително цветни комплекти контейнери и начините за разделяне на отпадъците, официално стартира кампанията на “РЕКО ПАК” АД на територията на община Червен бряг.
 

 
     

 

29.07.2005 г.

 

 

 

Предвид разширяване на дейността си, нашата организация набира представители на територията на цялата страна. Изискванията към кандидатите са:
- Добра комуникативност;
- Наличие на делови контакти в различни индустриални браншове;
 

 
     

 

22.06.2005 г.

 

 

 

В гр.София, община Овча купел, стартира въвеждане на разделното събиране на отпадъци. Събитието беше отбелязано с кратко представяне на кампанията и поздравителен концерт.

Мероприятието е финансирано от “РЕКО ПАК” АД и бе организирано съвместно със Столична община и община Овча купел. По време на концерта бяха показани контейнерите за разделно събиране, поставени на територията на общината и беше разяснено на населението начините по които трябва да се извършва разделянето на отпадъците.

Сред гостите на концерта бяха Нели Манова - председател на комисията по екология към СОС, Пламен Йорданов - кмет на район Овча купел, г-н Добрев и г-н Василев - зам. кметове на район Овча купел, както и главните акционери на “РЕКО ПАК” АД.

За доброто настроение на жителите на общината се погрижиха Кристина Димитрова и Орлин Горанов, и бяха раздадени много подаръци.

 
     
 

26.05.2005 г.

   
 

На среща между представители на „РЕКО ПАК” АД и жителите на Община Луковит беше направено представяне на системата за разделно събиране на отпадъците. Тази система „РЕКО ПАК” АД избра за въвеждане в района на общината след сключването на договора с нея през месец март.

На срещата, която се проведе в конферентната зала на общината присъстваха представители на общината в лицето на Заместник Кмета, представители на кметствата на с. Дерманци и с. Карлуково, както и на училищата и детските градини в общината.